Schrijven

gaston-2016-photo-by-hedy-vermeerInformatie vergaren, er de hoofdzaken uit halen en die weergeven, helder en aantrekkelijk: dat is mijn vak. ‘Schrijven’ noem ik het kortheidshalve, en dat doe ik tegenwoordig bij voorkeur over taal, talen en taalkunde. Daarnaast redigeer ik teksten die anderen geschreven hebben, voor diverse klanten en over uiteenlopende onderwerpen.

Ik heb de afgelopen jaren veel gedaan voor het prachtblad en de taalkalender van het Genootschap Onze Taal en hard gewerkt aan meeslepende eigen projecten. Voor KIJK beantwoord ik geregeld lezersvragen over taal. Incidenteel heb ik over taal geschreven voor Levende Talen MagazineTwee voor Twaalf, het voormalige Akademie-nieuws en enkele buitenlandse media (The Big Issue, The Linguist, Sprachspiegel, Språknytt, resonanzboden).

Als je meer wilt weten over wat ik als auteur, hoofdredacteur, eindredacteur, ghostwriter, blogger en verslaggever allemaal heb gedaan, open dan deze pdf. Zie verder onder het kopje Spreken.